Các bộ ấm gốm Bát Tràng cao cấp nhất sẽ được trình bày ở đây.
Từ những bộ vuốt tay của nghệ nhân thuộc gốm sứ Trường hiền, đến những bộ ấm trà đổ rót gốm.

-8%
-10%

Bộ ấm trà gốm

Bộ ấm chén Aladin

600.000 540.000
-11%
1.100.000 980.000
-36%
-12%

Bộ ấm chén men bóng

Bộ ấm chén quai ngang chỉ hồng

420.000 370.000
-9%
-12%
520.000 460.000
-18%
-15%

Bộ ấm trà gốm

Bộ ấm trà gốm men ganh

470.000 400.000
-15%
Zalo : 0915 115 545